Carhus Plus+: Nivell C

Issn paper Issn electrònic Títol de la revista
 
1577-4015 2014-0983 Apunts. Educación física y deportes
0214-8757 2014-0983 Apunts. Educació física i esports
1139-7365 On the w@terfront
1888-3931 2340-7778 Imago temporis: medium Aevum
2013-9144 Digital Education Review
1576-9372 2013-620X Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
0212-2960 2339-9996 Acta historica et archaeologica mediaevalia
1130-0574 2014-4857 Urtx: revista cultural de l'Urgell
2013-8423 2013-0953 Journal of Industrial Engineering and Management
0214-7351 2014-7627 Temps d'Educació
0213-3431 2385-3344 Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria
0213-9278 2385-3352 Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
0210-4830 2385-359X Estudis d'història agrària
0520-4100 2014-993X Boletín americanista
0211-5557 2385-4472 Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
1130-6149 2254-4135 Recerca: revista de pensament i anàlisi
1138-3194 2339-9694 Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna
0214-2619 2386-7345 Aguaits
1130-202X 2385-4952 Anuari Verdaguer
0214-9141 2013-6455 Sintagma: revista de lingüística
1138-9796 Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales
0066-5126 1988-5253 Anuario de psicología / The UB Journal of psychology
1138-9788 Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales
1886-6581 0213-3717 Apunts: Medicina de l'esport
1695-5951 Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia
0213-6228 2339-9937 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
1139-5559 1887-2360 DC Papers. Revista de crítica i teoria de l'arquitectura
0213-6678 2014-9670 Terme
2014-4539 1578-8946 Athenea digital
0213-6791 2013-3995 Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
0211-402X 2014-881X Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason
1134-9263 2339-6490 Treballs d'Arqueologia
2365-9440 International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE)
1695-5633 2013-9993 Revista Catalana de Dret Privat
2385-4626 1579-0185 Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales
1130-1708 2385-4480 Quaderns de la Selva
0210-2862 2013-9004 Papers: revista de sociologia
1135-9722 2014-8798 Locus Amoenus
0211-819X 2014-8801 Educar
0211-2175 2340-5236 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
1137-0793 2386-737X Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló