Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Enrahonar: an international journal of theoretical and practical reason

ISSN electrònic: 2014-881X

ISSN paper: 0211-402X

Els continguts que es mostren a aquest web, són rèplica dels originals, publicats a: http://revistes.uab.cat/enrahonar

Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia que publica articles d'investigació i crítiques de llibres en castellà, català i angles que tracten d'un tema monogràfic–, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

De periodicitat semestral, Enrahonar publica números monogràfics i de miscel.lània. Els articles enviats a la revista son sotmesos a un procés de peer review. Tots els articles publicats en els números de miscel.lània han estat acceptats després de rebre dos informes positius d'avaluadors experts en la matèria. En els articles monogràfics es publiquen alguns articles encarregats expressament a autoritats reconegudes a nivell internacional, i la resta dels articles són igualment sotmesos a un procés de revisió.

Enrahonar té la seu en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser creada al 1981.Vol. 60 (2018): Epistemologies feministes


Portada