Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació 2012: La segona recessió Resum   PDF (Castellano)
Albert Recio Andreu
 
Vol. 4 (2017): Desigualtats en el mercat de treball després de la Gran Recessió Adequació i demanda de formació en l'empresa. La introbable adequació entre formació i ocupació Resum   PDF (Castellano)
Antonio Martín Artiles, Andreu Lope, Daniel Barrientos, Benjamí Moles
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Algunes reflexions sobre la crisi de la concertació social a Espanya i Europa Resum   PDF (Castellano)
Helena Ysàs Molinero
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Cap a un nou model de relacions laborals? Resum   PDF
Josep Maria Rañé i Blasco
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent Cap al doble sustentador mediterrani? Evidències dels períodes d'auge i de crisi econòmica a Espanya Resum   PDF (Castellano)
Núria Sánchez Mira
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Concertació i seguretat social: de la legitimitat social a la legitimitat tecnocràtica Resum   PDF (Castellano)
Juan López Gandia
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Concertació social per a l'ocupació a Espanya (2008-2014) Resum   PDF (Castellano)
Francesc Pérez-Amorós
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent Crisi econòmica, austeritat i els seus efectes en les transicions laborals en mercat de treballs flexibles: els exemples d'Espanya i el Regne Unit Resum   PDF (Castellano)
Martí López-Andreu
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent De racionalització a extensió: els incentius a l'ocupació en la crisi econòmica a Espanya Resum   PDF (Castellano)
Oscar Molina Romo
 
Vol. 4 (2017): Desigualtats en el mercat de treball després de la Gran Recessió Desigualtat i segmentació als mercats de treball d'Espanya i Argentina Resum   PDF (Castellano)
Pedro López-Roldán, Sandra Fachelli
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent Desocupació i política de “ingressos adequats” a Espanya i Itàlia Resum   PDF (Castellano)
Antonio Martín Artiles, Oscar Molina Romo, Alejandro Godino Pons
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Determinants de la crisi en Espanya: dinàmica econòmica recent i polítiques públiques Resum   PDF (Castellano)
Josep Banyuls
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? El fracàs del model d'ocupació de la Unió Europea. Comentari a les ponències "Crisis i transformació del contracte de ocupació" Resum   PDF (Castellano)
Albert Recio Andreu
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent El relegament de la formació en el nou model de polítiques actives d'ocupació Resum   PDF (Castellano)
Andreu Lope Peña
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació El retard de la recuperació econòmica i els seus efectes sobre la força de treball immigrant Resum   PDF (Castellano)
Sònia Parella Rubio
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent El retrocés en la protecció social dels treballadors d'edat en materìa de desocupació i jubilació Resum   PDF (Castellano)
Ricardo Esteban Legarreta, Carolina Gala Durán
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació Els col·lectius més febles del mercat laboral: l'excepció com a norma? Resum   PDF (Castellano)
Pilar Carrasquer Oto, Carolina Recio Cáceres
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació Els salaris en la negociació col·lectiva a Catalunya Resum   PDF (Castellano)
Josep Maria Rañé i Blasco
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació Estan fallant les polítiques d'ocupació? Resum   PDF (Castellano)
Fausto Miguélez Lobo
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Evolució del mercat de treball, ocupació no estàndard i baixos salaris a Alemanya Resum   PDF (English)
Janine Leschke
 
Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent L'afectació prioritària dels treballadors de major edat en l'acomiadament col·lectiu Resum   PDF (Castellano)
Xavier Solà Monells
 
Vol. 4 (2017): Desigualtats en el mercat de treball després de la Gran Recessió La bretxa salarial i les desigualtats de gènere al mercat de treball. Una revisió d'aproximacions teòriques i aportacions empíriques Resum   PDF (Castellano)
Núria Sánchez-Mira
 
Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? La construcció de la dimensió social de la Unió Europea: molts reptes pendents i moltes necessitats a les quals respondre Resum   PDF (Castellano)
Eduardo Rojo Torrecilla
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació La contrareforma laboral de 2012 Resum   PDF (Castellano)
Francesc Pérez Amorós
 
Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació La divergència entre l'acció local sobre l'ocupació i les premisses de l'activació. Dos exemples locals de polítiques actives d'ocupació Resum   PDF (Castellano)
Andreu Lope Peña
 
1 - 25 de 50 elements 1 2 > >>