Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

ISSN electrònic: 2339-5753

Els continguts que es mostren a aquest web, són rèplica dels originals, publicats a: http://revistes.uab.cat/anuarioiet

L'Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’Institut d’Estudis del Treball. L’objectiu de l’Anuario és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució del mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, hi participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit.Vol. 4 (2017): Desigualtats en el mercat de treball després de la Gran Recessió


Portada