Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que fer disponible gratuïtament investigació al públic dóna suport a un major intercanvi de coneixement global.

Els usuaris se'ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un link als texts sense demanar permís previ a l'editora o a l'autor/a. La revista està subjecta a una llicència de Reconeixement, Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.

 

Objectius i temàtica

L’Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales analitza any rere any l’evolució, les característiques i les tendències del mercat de treball i les polítiques d’ocupació a Espanya, a través d’un conjunt d’articles que aborden el tema des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
En la seva elaboració hi participen experts i acadèmics de prestigi reconegut, i s’adreça a un públic expert i també a tots els agents socials que hi estiguin implicats.

 

Política de seccions

Número complet

Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Presentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Polítiques d'ocupació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Negociació Col·lectiva

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Vulnerabilitat i mercat de treball

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes