Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crònica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i documentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències, seminaris i simposis

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenatge a Josep Iglésies i Fort

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

De la geografia agrària de Catalunya

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dels cursos especialitzats

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió de cloenda de les jornades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió inaugural

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió primera

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió quarta

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió segona

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sessió tercera

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sobre unes activitats complementàries

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

De la sessió sobre la Conca de Barberà

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

De les col·laboracions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dels cursets i altres notes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Aportacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Materials del Cinquantè Aniversari

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Aportacions i conferències

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Regió i Geografia Regional

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·laboracions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Primer Congrés Català de Geografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Papers del Congrés Català de Geografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Altres actes durant el Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Després del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes amb motiu del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Cloenda

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Conferències

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Jornades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Sessions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els Papers del Primer Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recordança del Doctor Salvador Llobet

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Reimpressions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (I)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenatge a Salvador Llobet

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recordances

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Actes commemoratius

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Lluís Solé i Sabarís

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (II)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ponències i relatories

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Traduccions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'Evolució de la geografia a Catalunya

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Traducció

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Actes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i documents

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crònica de la SCG

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (i III)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenatge a Lluís Solé i Sabarís

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes diverses

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Cartografia, cultura i societat [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Cartografia i innovació [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Cartografia i paisatge [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferència de clausura

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferència inaugural

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Història de la cartografia [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Primera ponència: Cartografia i paisatge

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Quarta ponència: Cartografia i innovació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Segona ponència: Cartografia, cultura i societat

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Tercera ponència: Història de la Cartografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenatge a Lluís Solé i Sabarís (i IV)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Directori de socis

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Índex cronològic

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes de llibres de població

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

[Altres]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

En recordança d'Enric Lluch

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'Organització territorial dels governs locals

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Presentació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Altres

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Jornades sobre els petits municipis i l'organització territorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències: Cinquantenari de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya (AEDOS)

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències: Cinquantenari de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya (AEDOS)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Jornades sobre l'organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·loqui internacional en Geohumanitats: Presentacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·loqui internacional en Geohumanitats: Conferències

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·loqui internacional en Geohumanitats: Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes