Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi geològic de la vall d'Alinyà i la seva rodalia (Pirineu català, Espanya)

J. Ullastre, A. Masriera

Resum


Aquest estudi ve a ser la memòria explicativa de la cartografia geològica original, a escala 1:25.000, que l'acompanya. Agafa una superfície d'uns 130 km2, en la qual hi ha l'espai protegit d'Alinyà. Situada en el vessant S del Pirineu català, és una zona complexa corresponent a l'extrem NE de la falla transcorrent del Segre, que posa en contacte en aquest lloc dos compartiments estratigràficament i paleogeogràfica molt diferents: a l'W l'acabament oriental de la meitat N de la unitat sud-pirinenca central; a l'E la unitat del Port del Comte, que pertany a la zona del Pedraforca s.l.
L'anàlisi estratigràfica ocupa la major part de l'estudi. S'han distingit un total de 24 terrenys principals amb 13 distincions secundàries. Ultra una modesta representació de Triàsic i de Juràssic, els terrenys del Cretaci per un costat i de l'Eocè per l'altre són els que ocupen gairebé tota la zona. Han estat trobades diferents novetats en el camp de l'estratigrafia i de l'evolució paleogeogràfica.
L'anàlisi tectònica, relativament breu, ve acompanyada d'una cronologia esquemàtica dels principals esdeveniments estructurals que afectaren la zona des del Cretaci superior fins al Paleogen superior, considerats en un marc regional molt més ampli.
Unes pinzellades sobre la morfologia i la hidrologia subterrània són el colofó d'aquest treball.

Paraules clau: Cartografia geològica, Estratigrafia, Tectònica, Mesozoic, Cenozoic, Pirineu, Catalunya, Espanya.

Text complet: PDF