Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Àlgebres de Clifford i transformacions de Lorentz. Una introducció
Josep Manel Parra Serra
8
Diferencial de Clifford i operador de Laplace en una varietat riemanniana. Anàlisi vectorial clàssica i equacions de Maxwell
Josep Manel Parra Serra
7
Quantitative analysis of multilayer samples in integral conversion electron Mössbauer Spectroscopy (ICEMS)
Francesc Salvat
5
Les Equacions de moviment en Relativitat General
Lluís Mas, Josep Llosa i Carrasco, Enric Verdaguer
5
Tècniques de mitjana òptica i digital d'imatges amb baixa relació senyal/soroll
Domènec Ros, Santiago Vallmitjana i Rico, Ignasi Juvells i Prades
5
L'Espectrometria de masses aplicada a la caracterització de materials
Josep Rivera Aranda, X. Huguet, M. Guerra, Albert Figueras, F. Guillena, Francesc Ventura i Amat, Ignasi Espadaler, Josep Caixach Gamisans
4
La Funció de transmissió òptica policromàtica i la seva aplicació en l'avaluació de la qualitat d'imatge d'un instrument fotogràfic
Salvador Bosch i Puig
3
Equació de De Rham linealitzada. Aplicació a una cavitat resonant
Francesc Xavier Compte Valls, Josep Graells i Casanellas, Josep M. Codina i Vidal, Carme Martín i Torres
3
Mètodes de Monte Carlo. Dues aplicacions
Francesc Salvat, Joan Parellada
3
Ergodicidad en mecánica estadística
Josep Manel Parra Serra, Luis Navarro Veguillas
2
Extensió predictiva d'un sistema lagrangià singular
Alfred Molina i Compte, F. Marquès, Josep Llosa i Carrasco
2
Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica de processos irreversibles
David Jou i Mirabent
2
Publicacions de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques
2
Teoria de la paral·lixi en l'astronomia antiga: un exemple històric de tractament numèric d'una funció de vàries variables
José Chabás Bergón
2
La Termogènesi als calorímetres per conducció: les transformacions sòlid-sòlid i les barreges líquides
R. Kechavarz, A. Planes, J. L. Macqueron, H. Tachoire, Eduard Cesari Alberich, V. Torra, J. P. Dubes
1
Arxius de la Secció de Ciències
1
Recobriments òptics
Joan Antó i Roca
1
Construcció d'un làser de diòxid de carboni, tota una aventura
Josep Arasa i Martí
1
Una Introducció a l'estudi canònic dels sistemes amb lligands
Carles Batlle i Arnau
1
Determinació d'Al, Fe, Mg, Ti i Mn en sediments marins. Estudi comparatiu de les tècniques de plasma d'inducció (ICP), d'absorció atòmica (AAS) i d'espectrografia d'emissió (OES)
Montserrat Roura, Montserrat Baucells Vilella, G. Lacort
1
Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans aparegudes des de la seva fundació fins al mes de gener de 1935
1
Les Lleis fonamentals de la Mecànica Clàssica
Ramon Lapiedra i Civera
1

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »