Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Connections on fiber bundles, Bianchi identitites, and Maxwell and Yang-Mills equations
Emili Elizalde
7
Àlgebres de Clifford i transformacions de Lorentz. Una introducció
Josep Manel Parra Serra
7
Diferencial de Clifford i operador de Laplace en una varietat riemanniana. Anàlisi vectorial clàssica i equacions de Maxwell
Josep Manel Parra Serra
6
Les Equacions de moviment en Relativitat General
Lluís Mas, Josep Llosa i Carrasco, Enric Verdaguer
5
Construcció d'un làser de diòxid de carboni, tota una aventura
Josep Arasa i Martí
4
Teoria de la paral·lixi en l'astronomia antiga: un exemple històric de tractament numèric d'una funció de vàries variables
Josep Chabàs i Bergón
3
Mètodes de Monte Carlo. Dues aplicacions
Francesc Salvat, Joan Parellada
3
Les Lleis fonamentals de la Mecànica Clàssica
Ramon Lapiedra i Civera
3
Determinació d'Al, Fe, Mg, Ti i Mn en sediments marins. Estudi comparatiu de les tècniques de plasma d'inducció (ICP), d'absorció atòmica (AAS) i d'espectrografia d'emissió (OES)
Montserrat Roura, Montserrat Baucells Vilella, G. Lacort
2
Una Introducció a l'estudi canònic dels sistemes amb lligands
C. Batlle
2
L'Espectrometria de masses aplicada a la caracterització de materials
Josep Rivera, X. Huguet, M. Guerra, Albert Figueras, F. Guillena, Francesc Ventura i Amat, Ignasi Espadaler, Josep Caixach Gamisans
2
Ergodicidad en mecánica estadística
Josep Manel Parra Serra, Luis Navarro Veguillas
1
Tècniques de mitjana òptica i digital d'imatges amb baixa relació senyal/soroll
Domènec Ros, Santiago Vallmitjana i Rico, Ignasi Juvells i Prades
1
Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica de processos irreversibles
David Jou i Mirabent
1
Les Lleis fonamentals de la Mecànica Clàssica
Ramon Lapiedra i Civera
1

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »