Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
1982: 1 : núm. 3 Aplicació de lagrangianes singulars per a la descripció de sistemes de partícules relativistes en interacció Resum   PDF
José Alberto Lobo, Joaquim Gomis Torné, Josep Maria Pons Ràfols
 
1979: 1 : núm. 1 Arxius de la Secció de Ciències Detalls   PDF
 
1990: 2 : núm. 3 Àlgebres de Clifford i transformacions de Lorentz. Una introducció Detalls   PDF
Josep Manel Parra Serra
 
1990: 2 : núm. 3 Connections on fiber bundles, Bianchi identitites, and Maxwell and Yang-Mills equations Detalls   PDF
Emili Elizalde
 
1989: 2 : num. 1 i 2 Construcció d'un làser de diòxid de carboni, tota una aventura Resum   PDF
Josep Arasa i Martí
 
1989: 2 : num. 1 i 2 Determinació d'Al, Fe, Mg, Ti i Mn en sediments marins. Estudi comparatiu de les tècniques de plasma d'inducció (ICP), d'absorció atòmica (AAS) i d'espectrografia d'emissió (OES) Resum   PDF
Montserrat Roura, Montserrat Baucells Vilella, G. Lacort
 
1990: 2 : núm. 3 Diferencial de Clifford i operador de Laplace en una varietat riemanniana. Anàlisi vectorial clàssica i equacions de Maxwell Detalls   PDF
Josep Manel Parra Serra
 
1979: 1 : núm. 1 Equació de De Rham linealitzada. Aplicació a una cavitat resonant Detalls   PDF
Francesc Xavier Compte Valls, Josep Graells i Casanellas, Josep M. Codina i Vidal, Carme Martín i Torres
 
1981: 1 : núm. 2 Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica de processos irreversibles Resum   PDF
David Jou i Mirabent
 
1981: 1 : núm. 2 Ergodicidad en mecánica estadística Detalls   PDF
Josep Manel Parra Serra, Luis Navarro Veguillas
 
1979: 1 : núm. 1 Extensió predictiva d'un sistema lagrangià singular Detalls   PDF
Alfred Molina i Compte, F. Marquès, Josep Llosa i Carrasco
 
1989: 2 : num. 1 i 2 L'Espectrometria de masses aplicada a la caracterització de materials Resum   PDF
Josep Rivera Aranda, X. Huguet, M. Guerra, Albert Figueras, F. Guillena, Francesc Ventura i Amat, Ignasi Espadaler, Josep Caixach Gamisans
 
1989: 2 : num. 1 i 2 La Funció de transmissió òptica policromàtica i la seva aplicació en l'avaluació de la qualitat d'imatge d'un instrument fotogràfic Resum   PDF
Salvador Bosch i Puig
 
1982: 1 : núm. 3 La Termogènesi als calorímetres per conducció: característiques dinàmiques i possibilitats deconvolutives Resum   PDF
A. Planes, Jordi Ortín Rull, Eduard Cesari Alberich, J. Viñals, V. Torra
 
1982: 1 : núm. 3 La Termogènesi als calorímetres per conducció: les transformacions sòlid-sòlid i les barreges líquides Resum   PDF
R. Kechavarz, A. Planes, J. L. Macqueron, H. Tachoire, Eduard Cesari Alberich, V. Torra, J. P. Dubes
 
1979: 1 : núm. 1 Les Equacions de moviment en Relativitat General Detalls   PDF
Lluís Mas, Josep Llosa i Carrasco, Enric Verdaguer
 
1979: 1 : núm. 1 Les Lleis fonamentals de la Mecànica Clàssica Detalls   PDF
Ramon Lapiedra i Civera
 
1982: 1 : núm. 3 Mètodes de Monte Carlo. Dues aplicacions Resum   PDF
Francesc Salvat, Joan Parellada
 
1979: 1 : núm. 1 Presentació Detalls  
Juan Casulleras Regás
 
1979: 1 : núm. 1 Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans aparegudes des de la seva fundació fins al mes de gener de 1935 Detalls   PDF
 
1979: 1 : núm. 1 Publicacions de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques Detalls   PDF
 
1989: 2 : num. 1 i 2 Quantitative analysis of multilayer samples in integral conversion electron Mössbauer Spectroscopy (ICEMS) Resum   PDF
Francesc Salvat
 
1989: 2 : num. 1 i 2 Recobriments òptics Resum   PDF
Joan Antó i Roca
 
1989: 2 : num. 1 i 2 Tècniques de mitjana òptica i digital d'imatges amb baixa relació senyal/soroll Resum   PDF
Domènec Ros, Santiago Vallmitjana i Rico, Ignasi Juvells i Prades
 
1990: 2 : núm. 3 Teoria de la paral·lixi en l'astronomia antiga: un exemple històric de tractament numèric d'una funció de vàries variables Detalls   PDF
José Chabás Bergón
 
1 - 25 de 26 elements 1 2 > >>