Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Auge de la postproducció audiovisual digital a Espanya: el cas de Filmax (2000-2005)

Ángel Castellanos

Resum


Aquesta tesi doctoral analitza l'impacte de la digitalització en els processos
de postproducció audiovisual a Espanya, i, en especial, a Filmax, grup barceloní
independent dedicat a la producció, postproducció, distribució i exhibició de
continguts audiovisuals per a la indústria de l'entreteniment, durant el període
2000-2005. A la primera i segona part d'aquest treball estudiem el marc teò -
ric de la tecnologia audiovisual des de la fase mecànica fins a la digital, i fem
èmfasi en l'última etapa i en els processos de postproducció. A la tercera part
examinem la tecnologia audiovisual digital en els mercats internacional i es pa -
nyol, i a la quarta part estudiem els processos tecnològics i les estratègies de
producció audiovisual digital desenvolupats a Filmax.

Text complet: PDF