Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un Model conceptual per a la metàfora icònica : de l'expressivitat comunicativa a l'expressió artística

Romà Guardiet i Bergé

Resum


Aquest treball aborda el problema de la metàfora icònica és a dir, la metàfora
en l'àmbit de la imatge tant a nivell pictòric com audiovisual.
Existeixen una multitud d'exemples visuals que vigorosament ens recorden
els efectes de la metàfora verbal. Però, al mateix temps, la naturalesa visual o
audiovisual del discurs canvia substancialment la forma d'expressió i recepció.
No queden clares ni les fronteres ni la relació amb la metàfora lingüística.
Sembla inqüestionable que alguna cosa emparentada amb la metàfora lingüística
existeix en l'àmbit de la imatge, i si és així, resulta poc menys que ineludible
intentar aclarir el paper o papers que pot tenir en aquest àmbit de la comunicació.
L'últim factor que volem remarcar és de caràcter intuïtiu, però ens interessa
de manera especial, i és el següent: la metàfora, en general, sembla tenir un paper,
indefinit, però fonamental, com a doble pont, per una banda, entre la comunicació
concreta i la comunicació difusa, i per l'altra, entre l'expressivitat
comunicativa i l'expressió artística. A més, és altament probable que la metàfora
icònica tingui un paper diferenciat i crucial en aquests itineraris. Tant en un
aspecte com en l'altre, aclarir el tema de la metàfora en l'àmbit de la imatge
sembla, a priori, que pot aportar contribucions decisives en aquest sentit.

Text complet: PDF