Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Publicitat i trastorns del comportament alimentari preadolescent : la interiorització de l'anorèxia i la bulímia com a models de vida, a través del discurs publicitari

Mònika Jiménez

Resum


Tesi doctoral que determina, a partir d'estudis quantitatius i qualitatius, quin
és el procés a través del qual els nens i nenes en etapa preadolescent (9-12 anys)
interioritzen valors i estereotips adults difosos a través de la publicitat convencional
i no convencional, i la possible incidència d'aquest procés en futurs trastorns
del comportament alimentari. L'estudi aprofundeix en la interrelació entre
aquesta interpretació preadolescent d'aquests estereotips publicitaris i l'aparició
d'indicis d'una simptomatologia pròpia dels trastorns del comportament alimentari
relacionada amb l'intent infantil de començar a adequar-se a uns determinats
cànons estètics, habituals en la publicitat adreçada a un públic objectiu adult.
Aquesta recerca analitza comparativament la publicitat adreçada al públic objectiu
adult i la que es dirigeix a un públic infantil, i posa especial atenció a les similituds
i a les divergències de les fórmules persuasives utilitzades, als hàbits difosos
a través dels espots estudiats i a la generació d'estereotips físics, psíquics,
socials i culturals.

Text complet: PDF