Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Divulgar la ciència a audiències àmplies a través de la premsa generalista

Sergi Cortiñas Rovira

Resum


Aquest article, basat en la tesi doctoral de l'autor, pretén abordar dos objectius
principals: en primer lloc, identificar les escoles o tradicions fonamentals de
la història de la divulgació científica i caracteritzar-les, i, en segon lloc, estudiar
l'obra del periodista Javier Sampedro, des del punt de vista de la periodística. En
el treball, es conclou que es pot fer una dissecció de la història de la divulgació
a partir de quatre grans escoles: la italorenaixentista, la francesa, la germanoprussiana
i l'anglosaxona. Per altra banda, la tesi demostra que les influències
més destacables que ha rebut Javier Sampedro són d'origen anglosaxó. D'a -
questa manera, Sampedro ha introduït en una zona perifèrica com la península
Ibèrica una forma de divulgar la ciència que entronca amb la millor tradició anglosaxona
de l'especialitat.

Text complet: PDF