Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un Nou model estratègic aplicat a les relacions públiques i a la comunicació corporativa

Kathy Matilla i Serrano

Resum


Presentació d'un model ex novo d'estratègia aplicada a les relacions públiques
i a la comunicació corporativa, de caràcter proactiu i format per
quatre etapes contínues, que incorpora una aportació metodològica que
suposa un pas més enllà en el concepte contemporani vigent, atès que està
basat en la creació de diversos subplans estratègics construïts a partir de la
segmentació dels públics clau (stakeholders) de les seves percepcions i relacions,
de la situació comunicacional i de la seva consideració respecte als
temes en què s'emmarquen (issues management), i que afegeix, tanmateix,
una nova variable addicional que cal considerar de manera vinculant
amb les exposades anteriorment: els possibles escenaris d'actuació característics
de la gestió de la comunicació en situacions de vulnerabilitat, risc i
crisi.
Amb la nostra proposta modèlica qüestionem la idea canònica de dissenyar
un únic pla estratègic de comunicació, en benefici de l'establiment de
tants subplans estratègics com sigui escaient introduir i construïts en forma
d'arbres decisionals, en atenció a les múltiples opcions estratègiques que
requereix la consideració de les tres variables esmentades més amunt: stakeholders,
issues i escenaris d'actuació.
Plantegem, tanmateix, que les tasques d'informació i investigació haurien
d'ésser permanents durant la totalitat del procés estratègic, de manera
que la noció de contingència passarà a ser concebuda com a contingència
sistemàtica, en el sentit d'acció prossecutiva.

Text complet: PDF