Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Acceptació social del mobiliari urbà com a servei públic i suport publicitari : antecedents, evolució i integració de les diferents concessions municipals de 1986 a 2005 a Barcelona

Lluís Jornet i Jovés

Resum


Aquesta investigació té per objectiu estudiar l'acceptació social del mobiliari
urbà (marquesines d'autobusos, opis, columnes publicitàries, cabines
telefòniques i quioscs de venda de premsa) amb publicitat instal·lada a la
ciutat de Barcelona entre 1986 i 2005.
L'acceptació social s'analitza valorant el grau d'utilitat i satisfacció que es
percep del mobiliari urbà, el seu disseny i l'adaptació al paisatge urbà, i,
consegüentment, l'acceptació de la publicitat en aquests elements urbans.
També s'ha considerat el grau de coneixement del sistema de contractació
i la satisfacció davant la possible instal·lació de nous elements de mobiliari
amb publicitat.
El període que comprèn l'estudi va de la primera concessió municipal de
mobiliari urbà amb publicitat a Barcelona el 1986 fins al 2005, any en què
es va atorgar la darrera concessió. S'han analitzat els antecedents, les diferents
concessions i normatives municipals, i la seva integració en el paisatge
de la ciutat.
L'anàlisi de l'acceptació del mobiliari urbà s'ha dut a terme sota tres prismes:
el prisma municipal, com a element que compleix una funció, ocupa
l'espai públic i proporciona a l'Ajuntament uns ingressos econòmics; el prisma
social o ciutadà, com a element que compleix una sèrie de funcions socials
(confort en l'espera dels transports públics, informació municipal, etc.),
i, finalment, el prisma publicitari, com a element que s'integra en l'estructura
general com un suport més de missatges publicitaris.

Text complet: PDF