Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Economia de la cultura

Pau Rausell Köster

Resum


L'article repassa les aportacions de l'economia de la cultura, com a subdisciplina
de l'economia i reconeguda pel Journal of Economic Literature, a la recerca
de realitats socials del País Valencià relacionades amb la cultura, la qual està
prou emparentada amb la comunicació. Des d'aquesta aproximació, destaquen
els orígens de la recerca, des de meitat dels anys noranta, que provenen de:
a) des de l'entorn estrictament acadèmic, b) dels treballs de planificació sectorial
o territorial on s'incorpora de manera rellevant la cultura, c) dels treballs derivats
de l'entorn formatiu al voltant de la gestió cultural, d) dels treballs derivats
de la celebració de jornades, congressos o esdeveniments similars. A mena
de conclusió i constatant certa contradicció cal dir que la història de la recerca
en economia de la cultura en el País Valencià, tot i la importància de les grans
inversions en infraestructures culturals per part del sector públic és una curta
història molt limitada, encara avui, a un reduït grup d'investigadors, principalment
de la Universitat de València.

Text complet: PDF