Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Comunicació periodística

Dolors Palau, Nel·lo Pellisser

Resum


El balanç de la recerca en el camp de la comunicació periodística en el País
Valencià en la darrera dècada es caracteritza pel seu caràcter irregular. Entre les
investigacions predominen les de caràcter teòric, una gran part de les quals tenen
a veure amb els processos de producció periodística. Però es troba a faltar
una major aportació empírica. La major part d'aquestes aportacions s'ha canalitzat,
bàsicament, a través d'articles en publicacions científiques. L'edició bibliogràfica,
en canvi, és escassa i està associada a aquells apartats vinculats amb
àrees de major tradició, com és el cas de la història i la literatura. En aquest balanç
no s'ha de perdre de vista la manca de tradició investigadora en aquest
camp com a conseqüència de la implantació recent dels estudis de comunicació
en les universitats públiques. Això es pot constatar en l'absència d'equips de recerca
consolidats que desenvolupen línies de recerca continuades, tot i l'exis -
tència d'algun cas puntual.

Text complet: PDF