Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Teories de la comunicació

Vicent Salvador i Liern

Resum


L'article parteix de la incidència del llegat intel·lectual de Joan Fuster pel que
fa a alguns aspectes d'aquesta temàtica i se centra, tot seguit, en les contribucions
fetes des d'àrees de coneixement veïnes a la teoria de la comunicació,
com són, principalment: teoria de la literatura, anàlisi del discurs i traductologia.
Els aspectes més tractats en la producció valenciana són els següents: la diversitat
dels gèneres i tipus de discurs, en el marc de la dialèctica entre oralitat i
escriptura; la metàfora i altres recursos amb virtualitat argumentativa; els models
de llengua dels mitjans; les transformacions pròpies de la traducció interlingüística
o de la divulgació dels coneixements; la importància comunicativa dels
estereotips, i, finalment, la necessitat de rehistoritzar la consideració dels fenòmens
de la comunicació social.

Text complet: PDF