Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Treballs d'Arqueologia

ISSN electrònic: 2339-6490

ISSN paper: 1134-9263

Els continguts que es mostren a aquest web, són rèplica dels originals, publicats a: http://revistes.uab.cat/treballsarqueologia

Treballs d'Arqueologia és una publicació periòdica anual que edita el Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) i que recull les línies de recerca del centre. El contingut de cada volum és monogràfic amb aportacions d'investigadores i d'investigadors nacionals i internacionals especialistes en els temes als quals es dedica cada número de la revista.Núm. 21 (2017): ArqueoPyrenae. L'explotació dels recursos naturals al Pirineu oriental en època antiga


Portada