Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Evaluando prácticas en el aula: primeras experiencias

Joan Solanes Mullor

Resum


En la nova organització del Grau en Dret, fruit del nou Espai Europeu d'Educació Superior, les classes pràctiques adquireixen una gran importància. S'hi ha dipositat moltes expectatives encaminades a millorar l'aprenentatge de les competències que tot jurista ha d'atresorar després del seu recorregut per la universitat: capacitat de comprensió i anàlisi de textos jurídics i d'expressar-se tant a nivell escrit com oral a través de l'argumentació i el llenguatge jurídics. El model de disseny de pràctiques que va implantar l'Àrea de Dret Constitucional en les seves assignatures del Grau en Dret (2010/2011) no va servir per al correcte aprenentatge de les capacitats anteriorment anomenades. Aquest article analitza els errors d'aquest model docent nord-americà en dret, un model que sí que ha demostrat que és útil a l'hora d'assolir i desenvolupar les competències exigides a tot jurista en el mon actual. Finalment, s'exposen les primeres experiències d'una iniciativa docent que es va dur a terme en l'assignatura de Drets i Llibertats Fonamentals en el curs 2009/2010, i que pretenia aproximar les classes pràctiques en les nostres facultats al model americà, sempre, òbviament, amb una sèrie de canvis i matisos per a adaptar-se al perfil de l'alumne de dret espanyol.

Text complet: PDF