Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Redacció legislativa i terminologia: els casos de nació, entitats locals i en tot cas durant el procés de redacció i aprovació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006

Albert Morales Moreno

Resum


L'any 2006 entra en vigor un nou estatut d'autonomia de Catalunya.
Aquest article presenta breument el marc teòric i metodològic
emprat per analitzar, durant la nostra recerca doctoral
(Morales, 2015), els textos derivats d'aquest llarg i complex procés
de redacció i aprovació. L'anàlisi lexicomètrica (duta a terme
amb Lexico3 i Coocs) ens ha permès identificar, a través de l'índex
d'especificitats, les unitats lèxiques que presentaven variació en
l'ús entre les diferents parts del corpus. A partir de l'estudi dels
contextos, s'han pogut identificar tres tipus d'esmenes diferents:
les que són degudes a la negociació política del text, les que provenen
de l'adequació lingüística del text a criteris lingüístics i les
que són conseqüència de l'adequació del text a criteris jurídics.
En aquest article presentem un exemple de cadascuna: nació,
entitats locals i en tot cas.

Text complet: Text complet