Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Terminología jurídica y bilingüismo en la nueva Ley civil vasca

Andrés M. Urrutia Badiola

Resum


La terminologia bilingüe de la nova Llei 5/2015, de dret civil basc,
ha posat en relleu les diferències culturals i lingüístiques en els termes
jurídics que designen realitats que responen a una concepció
jurídica diferent entre el dret civil basc i el dret civil espanyol. La
recerca d'equivalències entre la llengua basca i la llengua castellana
comporta la necessària diferenciació entre el terme jurídic usat en
una llengua o l'altra, atesa la forta càrrega cultural que cadascun
dels drets en joc suposa. Partint de la cerca d'aquesta equivalència
lingüística i jurídica, s'analitzen una sèrie de termes usats per la
mateixa llei per subratllar la importància del treball terminològic
que cal fer en l'expressió bilingüe del nou dret civil basc.

Text complet: Text complet