Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Factors d'implantació de la terminologia catalana: els manlleus

M. Amor Montané March

Resum


En aquest estudi duem a terme una anàlisi de la implantació de
la terminologia en l'ús amb l'objectiu de trobar algunes de les
causes que expliquen l'èxit o el fracàs de les propostes denominatives.
Partim de la premissa que existeix un conjunt de factors que
influencien positivament o negativament la implantació terminològica.
Establim una metodologia de treball que ens permet
d'obtenir dades quantitatives i qualitatives per a la recerca de
factors d'implantació i, a continuació, ens proposem d'estudiarne
un de caire lingüístic: l'acostament formal i semàntic al terme
original. L'anàlisi ens proporciona dades empíriques per confirmar
que aquest aspecte, àmpliament tractat en la bibliografia, és
efectivament un factor d'implantació, malgrat que no és l'únic.

Text complet: Text complet