Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Découverte de cadres sémantiques dans le domaine de l'environnement: le cas de l'influence objective

Marie-Claude L'Homme

Resum


Aquest article descriu una metodologia de descoberta de «marcs
semàntics» (o frames, segons Fillmore) en un àmbit d'especialitat.
Els principis que han guiat el nostre treball s'inspiren àmpliament
en la semàntica de marcs (Fillmore, 1982; Fillmore i Baker, 2010)
i en la seva aplicació en el recurs concebut per a l'anglès, és a
dir FrameNet (Ruppenhofer et al., 2010). La nostra metodologia
s'aplica a termes de natura predicativa (verbs, noms predicatius i
adjectius) de l'àmbit del medi ambient. En aquest cas, ens centrem
en els termes en anglès i francès que evoquen el marc d'influència
objectiva (Objective_influence).

Text complet: Text complet