Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Corpus Pattern Analysis in determining specialised uses of verbal lexical units

Araceli Alonso Campos, Irene Renau Araque

Resum


Presentem una metodologia per a la detecció de verbs especialitzats que parteix del Corpus Pattern Analysis o CPA (Hanks 2004a, 2004b), un procediment d'anàlisi de corpus que proposa
la combinació de la sintaxi i la semàntica per donar compte del significat del lèxic en context. La nostra hipòtesi és que aquesta metodologia es pot aplicar en terminologia per distingir els usos especialitzats de verbs dels no especialitzats.

Text complet: PDF