Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polisemia regular y representación lexicográfica: los nombres locativos en español

Andreína Adelstein, Marina Berri, Victoria Boschiroli

Resum


En aquest treball s'estudia el comportament semanticosintàctic de termes que presenten polisèmia regular entre un sentit locatiu i altres sentits no locatius, des de la perspectiva del lèxic generatiu: noms que presenten alternança entre els sentits de territori' i forma d'organització política o administrativa', i que generen un tercer sentit de període de govern'. I es proposen radigmes lexicoconceptuals (PLC), per explicar els diversos patrons de polisèmia. També s'analitza la representació d'aquestes alternances en tres diccionaris de llengua general.

Text complet: PDF