Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2016: Núm.: 51

Núm.: 51

MONOGRAFÍA: L'ENSENYAMENT DE LES HUMANITATS: PERSPECTIVES DE FUTUR

L’ensenyament de les humanitats: perspectives de futur? (p. 7-13)
Josep Monserrat i Molas
PDF
 
Sobre les humanitats i la universitat / Les sciences humaines et l’université (p. 15-20)
Joan J. Busqueta i Riu
PDF
 
El sentit de les humanitats i de l’humanisme. Cap un món sense músics, poetes, historiadors, filòsofs, antropòlegs...? / Le sens des sciences humaines et de l’humanisme : vers un monde sans musiciens, poètes, historiens, philosophes, anthropologues, etc. (p. 21-24)
Josep Sánchez Cervelló
PDF
 
Reflexions acadèmiques sobre el present i el futur de les humanitats en la docència i la recerca universitàries. Els reptes no exempts de dificultats d’un plantejament de conjunt / Réflexions académiques sur le présent et l’avenir des sciences humaines da (p. 25-34)
Gaspar Coll i Rosell
PDF
 
L’ensenyament de les humanitats a la universitat / L’ensenyament de les humanitats a la universitat (p. 35-46)
Emilio Suárez de la Torre, Hélène Rufat, Pol Capdevila, Alberto Nodar
PDF
 
Les Humanitats, motor de desenvolupament / Les sciences humaines, un moteur de développement (p. 47-65)
Teresa Vallès Botey,
PDF
 
Les humanitats en la societat del coneixement i a la universitat / Les sciences humaines dans la société de la connaissance et à l’université (p. 67-82)
Joan Campàs, Joan Fuster Sobrepere
PDF
 
El repte de l’ensenyament de les humanitats a la universitat: connectar amb la societat / Le défi de l’enseignement des sciences humaines à l’université : la con-nexion avec la société (p. 83-90)
Josep Gordi i Serrat, Meius Ferrés
PDF
 

DOSSIER: EL CREUER TRANSATLÀNTIC UNIVERSITARI DE 1934

Viatjar per aprendre: el creuer transatlàntic universitari de 1934 (p. 93)
Anna Díaz-Plaja, Marcelino Jiménez León
PDF (Castellano)
 
Dos diaris inèdits dels creuers organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1934 i 1935 / Deux carnets de voyage inédits sur les croisières organisées par l’Universitat Autònoma de Barcelona en 1934 et 1935 (p. 95-106)
Marcelino Jiménez León
PDF (Castellano)
 
Les dones s’embarquen cap al futur: les creueristes de 1934 / Des femmes qui s’embarquent vers l’avenir : les croisiéristes de 1934 (p. 107-122)
Ana Díaz Plaja
PDF (Castellano)
 
Creueristes l’any 1934: un altre descobriment d’Amèrica / Les croisiéristes en 1934 : une autre découverte de l’Amérique (p. 123-135)
Mª del Mar Merino Escobar
PDF (Castellano)
 

ESTUDIS I RECERQUES

El català com a L2: l’aprofitament de les TIC per a l’aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat / Le catalan comme L2 : la mise à profit des TIC pour l’apprentissage linguistique dans un contexte castillanisé (p. 139-153)
Eduard Baile López, Hèctor Càmara Sampere
PDF
 
Avaluació continuada a través de la plataforma Moodle / Évaluation continue à travers la plateforme Moodle (p. 155-170)
Mercè Costa Clos, Josep M. Duran, Marta Espasa, Alejandro Esteller, Jordi Jofre Monseny, Daniel Montolio, Pilar Sorribas, Javier Vázquez
PDF
 
Adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge / Adhésion à la diète méditerranéenne chez les étudiants de Sciences de la Santé du campus de Bellvitge (p. 171-185)
Vanesa Berlanga Silvente, Octavi Salarich Sabé, Ibai Gorriti Romero, Aida Comas Calonge, Neus Borrego Martí, Enrique Lázaro Fontanet
PDF
 

TESTIMONIS PEDAGÒGICS

Claude Lévi-Strauss. El discurs gèlid / Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Le discours gelé (p. 189-219)
Octavi Fullat,
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

Una introducció a l’àlgebra al segle XVI: «La regla de la cosa» de Juan Pérez de Moya / Une introduction à l’algèbre au XVIe siècle : « La règle de la chose » de Juan Pérez de Moya (p. 223-247)
Josep M. Núñez i Espallargas, Jordi Servat Susagne
PDF (Castellano)
 
Vida i emocions: treballant amb diaris personals narratius a educació secundària / Vie et émotions : l’analyse de journaux intimes dans l’enseignement secondaire (p. 249-264)
Valeska Cabrera Cuadros, Laura Fuentes Quesada
PDF
 
Reflexions ètiques i pedagògiques sobre el ‘Juga Verd Play’ / Réflexions éthiques et pédagogiques sur le programme « Juga Verd Play » (p. 265-282)
Mauro Valenciano Oller
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Desarmant la guerra, una mirada pedagògica: Quan esdevé un segle de la Gran Guerra (1914-1918) / (p. 285-289)
Ferran Sánchez Margalef
PDF
 
La universitat en la conformació del caràcter dels futurs mestres: necessitats i reptes (p. 291-293)
Ana Portela Fontán
PDF
 
Adolescents i retraïment social (p. 295-296)
José Luis Rodríguez Illera
PDF
 
Educar per a la vida, educar per a la mort (p. 297-298)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón
PDF
 
Un exemple d’intervenció educativa amb gent gran (p. 299-300)
Cristina Vidal-Martí
PDF
 
La rendició no entra en els nostres plans (p. 301-304)
Enric Prats Gil
PDF