Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2012: Núm.: 42

Núm.: 42

MONOGRAFIA. Música i poesia, punts de trobada

Música i poesia, punts de trobada (p. 7-9)
Glòria Bordons, Albert Casals
PDF
 
Poesia, música i escola: triangle sonor (p. 11-30)
Glòria Bordons, Albert Casals
PDF
 
Poesia i música: intertextualitats / Poésie et musique : intertextualités (p. 31-50)
Júlia Ferrer i Garcia, Tània Parra i Esteve
PDF
 
Poesia, sonoritat i electrònica / Poésie, sonorité et électronique (p. 51-70)
Lis Costa, Eduard Escoffet
PDF
 
Poesia, ritme i entonació / Poésie, rythme et intonation (p. 71-92)
Dolors Font Rotchés, Francina Torras
PDF
 
De la poesia a la composició musical col·lectiva: una experiència a l’escola de música / De la poésie à la composition musicale collective : une expérience à l’école de musique (p. 93-110)
Laia Viladot
PDF
 
‘Corrandescola’: del cant a la improvisació poètica / ‘Corrandescola’: Du chant à l’improvisation poétique (p. 111-130)
Albert Casals
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Entre foscors i clarors. La ‘mirada’ com a ‘exercici filosòfic’ a la Caverna de Plató / Entre ombres et lumière. Le « regard » en tant qu’"exercise philosophique" dans la caverne de Platon (p. 130-162)
Antoni Bosch-Veciana
PDF
 
Herbart i el seu text a propòsit del ‘tacte pedagògic’ (II). La introducció preliminar del terme ‘tacte’ a la pedagogia / Herbart et son texte à propos du ‘tact pédagogique’ (ii). L’introduction préliminaire du terme tact dans la pédagogie (p. 163-186)
Anna Monserrat i Vallvè, de
PDF
 
El cant coral a Catalunya durant l’edat mitjana: les influències franceses / Le chant choral en Catalogne pendant le Moyen Âge : les influences françaises (p. 187-198)
Josep Gustems Carnicer, EStel Marin Cos
PDF
 

EDUCACIÓ SUPERIOR

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat. Legislació universitària espanyola: modificació de la Llei Orgànica d'Universitats. Professorat contractat permanent / Évaluation de la qualité de l’enseignement et promotion des professeurs... (p. 201-232)
Josep Carreras Barnés,
PDF
 
Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències / Éléments de la formation pratique qui favorisent le transfert des compétences (p. 233-250)
Ana María Novella Cámara, Núria Pérez-Escoda, Montserrat Freixa Niella
PDF
 
El rol de l’estudiant, del professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària / Le rôle de l’étudiant, du professeur et du maître dans la formation pratique des élèves des classes d’Enseignem (p. 251-266)
Mercè Pañellas Valls, Maria Carme Boqué Torremorell, Montserrat Alguacil de Nicolás, Cèlia Rosich Pla
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

La pràctica professional i la seva vinculació amb la creació i gestió del coneixement col·lectiu / La pratique professionnelle et son lien avec la création et la gestion de la connaissance collective (p. 269-286)
Joaquín Gairín Sallán, David Rodríguez-Gómez
PDF
 
La crisi en l’experiència educativa / La crise de l’expérience éducative (p. 287-298)
Anna Gómez i Mundó
PDF
 
El projecte de convivència de centre. Una manera de treballar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat / Le projet de coexistence du centre. Une façon de travailler l'autonomie et la responsabilisation des élèves (p. 299-315)
Glòria Vericat
PDF
 

NOTES DE LECTURA

La cultura moral, questió de pràctiques sistematitzades / La culture morale, question des pratiques systématiques (p. 317-319)
Ana María Novella Cámara
PDF
 
Lletres, ciutat i educació / Lettres, cité et éducation (p. 321-324)
Francesc Jesús Hernàndez i Dobon
PDF