Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les humanitats en la societat del coneixement i a la universitat / Les sciences humaines dans la société de la connaissance et à l’université

Joan Campàs, Joan Fuster Sobrepere

Resum


El present treball ofereix una visió de quins podrien ser els fonaments conceptuals i didàctics d’unes humanitats per al segle XXI. Es parteix del model implantat en el segle XIX, basat en la dicotomia formulada per Descartes separant cos i ment, i es subratllen dues de les transformacions socials i polítiques del darrer terç del segle XX: la necessitat de formació al llarg de la vida, i l’ensulsiada de les certeses que oferien les ciències i els metarelats. Explica com la societat del coneixement incrementa, de fet, el no-saber i com, en aquest context, el sistema educatiu universitari hauria de formar els futurs treballadors del coneixement. Els autors defensen que les humanitats per al segle XXI s’han de construir a partir de la reflexió sobre problemes que connectin amb el present, que ens impliquin emocionalment i que ajudin a prendre decisions en aquest context d’incerteses. Unes humanitats que substitueixin l’acumulació i mera difusió d’informació, per la interpretació probabilística de la diversitat, i que formin uns humanistes especialistes del sentit i dels sabers que produeixen significació. L’article acaba amb una reflexió sobre la necessitat d’hibridar els currículums de ciències i lletres i el paper de les TIC en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge.

__________________________________________________________________

Ce travail offre une vision de possibles fondements conceptuels et didactiques des sciences humaines pour le xxie siècle. Partant du modèle implanté au xixe siècle, fondé sur la dichotomie formulée par Descartes de la séparation du corps et de l’esprit, l’étude met en avant deux transformations sociales et politiques de ce dernier tiers du xxe siècle : d’une part, la nécessité de formation tout au long de la vie et, de l’autre, l’effondrement des certitudes à l’égard des sciences et des métarécits. En réalité, cet article explique le rôle de la société de la connaissance dans l’augmentation du non-savoir et, dans un tel contexte, le devoir du système éducatif universitaire de former les futurs travailleurs de la connaissance. Selon l’opinion des auteurs, les sciences humaines du xxie siècle doivent être construites à partir d’une réflexion sur des problèmes qui sont liés au présent, qui nous impliquent sur le plan émotionnel et qui nous aident à prendre des décisions dans ce contexte d’incertitudes. Ces sciences humaines doivent aussi substituer l’accumulation et la simple diffusion d’informations par l’interprétation probabiliste de la diversité, et former des humanistes spécialistes du sens et des savoirs qui donnent du sens. L’article se conclut sur une réflexion autour de la nécessité d’hybrider les cursus de sciences et de lettres, et autour du rôle des TIC dans ce processus d’enseignement-apprentissage.


Text complet: PDF