Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents

Núria Pérez-Escoda, Núria García-Aguilar

Resum


El present article estudia el nivell de la competència emocional de 658 alumnes d’ESO i batxillerat de quatre escoles de Catalunya i la seva possible implicació en l’elecció d’estudis. Es parteix de l’avaluació de l’àrea de preferències ocupacionals amb el 16 PF-APQ. Cuestionario de Personalidad para Adolescentes, de Schuerger (2005) i del Qüestionari de Desenvolupament Emocional d’Educació Secundària (QDE-SEC), de Pérez-Escoda, Álvarez i Bisquerra (2008), per obtenir el nivell de competència emocional dels participants. S’analitza la correlació entre els resultats d’ambdues proves i les diferències per gèneres i per cursos en relació a la competència emocional i les preferències ocupacionals, amb l’objectiu d’orientar possibles intervencions futures. S’observa l’existència de diferències significatives en el domini d’algunes dimensions concretes de la competència emocional i les preferències ocupacionals.

_________________________________________________________________

Le présent article étudie le niveau de la compétence émotionnelle de 658 élèves de l’Enseignement secondaire obligatoire et des deux années du Baccalauréat de quatre établisse-ments scolaires de Catalogne et sa possible implication dans le choix des études. Nous partons de l’évaluation du domaine de préférences professionnelles avec le Questionnaire de Personnalité pour les Adolescents (16 PF-APQ) de Schuerger (2005), et le Questionnaire de Développement émotionnel de l’Enseignement secondaire (QDE-SEC) de Pérez-Escoda, Álvarez et Bisquerra (2008), pour obtenir le niveau de compétence émotionnelle des participants. Nous analysons la corrélation entre les résultats des deux épreuves et des différences par genre et par années d’étude, en relation avec la compétence émotionnelle et les préférences d’emploi, dans le but d’orienter de possibles interventions futures. On observe l’existence de différences significatives dans la maîtrise de certaines dimensions concrètes de la compétence émotionnelle et des préférences d’emploi.


Text complet: PDF