Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cohesió social i educació social en dues revistes pedagògiques: ‘Temps d’Educació’ i ‘Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa’ / Cohésion sociale et éducation sociale de deux revues pédagogiques : Temps d’Educació et Educació Social. Revista

Núria Simó

Resum


L’article estudia el concepte cohesió social en dues revistes pedagògiques Temps d’Educació i Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa des de l’aparició del primer número (l’any 1989 la primera, i el 1995 la segona). S’han analitzat 61 articles (26 de Temps d’Educació i 35 d’Educació Social). Els articles seleccionats han estat aquells que contenien el mot cohesió en el títol, en les paraules clau o en el cos del text. En l’anàlisi dels articles s’han diferenciat tres àmbits temàtics segons la utilització del terme en relació a l’educació social: a) dificultats socials per a la cohesió social; b) l’educació com a eina per a relacions més igualitàries, i c) propostes de l’educació social per a la cohesió social. En cada àmbit s’han triat alguns exemples representatius i s’hi destaquen les paraules associades. Finalment a les conclusions s’especifiquen possibles elements a tenir en compte en una definició de cohesió social en relació a l’educació social.
____________________________________________________________
L’article étudie le concept de cohésion sociale dans deux revues pédagogiques, Temps d’Educació et Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, depuis la parution du premier numéro – en 1989 la première, et en 1995 la seconde. Nous avons analysé 61 articles – 26 de Temps d’Educació et 35 d’Educació Social. Les articles sélectionnés contenaient le mot cohésion dans le titre, dans les mots clés ou dans le corps du texte. Dans l’analyse des articles, nous avons distingué trois domaines thématiques selon l’utilisation du terme par rapport à l’éducation sociale : a) les difficultés sociales pour la cohésion sociale ; b) l’éducation comme outil pour des relations plus égalitaires et c) les propositions de l’éducation sociale pour la cohésion sociale. Dans chaque domaine, nous avons choisi quelques exemples représentatifs dans lesquels nous avons remarqué les mots associés. Enfin, dans les conclusions, nous spécifions de possibles éléments à prendre en compte dans une définition de cohésion sociale en relation à l’éducation sociale.

Text complet: PDF