Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l’aprenentatge servei a Catalunya

Josep M. Puig Rovira

Resum


Aquest text té per objectiu analitzar la difusió de l’aprenentatge servei (APS), una pràctica educativa innovadora que s’ha estès al llarg dels darrers anys a Catalunya. L’article comença presentant els principis que ha seguit la seva implantació; continua analitzant l’acció dels agents, entitats i persones que s’han dedicat expressament a difondre i ajudar a arrelar projectes educatius d’APS; també estudia les relacions de partenariat i la creació de xarxes que s’han produït al llarg d’aquests anys, i acaba apuntant algunes línies de futur per avançar en la implantació de l’APS. Entre d’altres, es destaquen consideracions com ara que l’APS s’ha difós sabent que és més un descobriment que no pas un invent, i reconeixent les bones experiències que ja es duien a terme seguint aquesta pràctica educativa al nostre país, vinculant-lo a una determinada concepció de l’educació i cooperant entre tots els agents implicats en els diferents àmbits i territoris educatius.
______________________________________________

Ce texte a pour but l’analyse de la diffusion de l’apprentissage service (APS), pratique éducative innovatrice qui s’est développée au cours de ces dernières années en Catalogne. L’article commence par la présentation des principes suivis par son implantation ; il poursuit avec l’analyse de l’action des agents, organismes et personnes qui se sont consacrés expressément à diffuser et à aider à enraciner les projets éducatifs d’APS; il étudie aussi les relations de partenariat et la création de réseaux qui se sont produites au fil de ces années ; et il s’achève en indiquant quelques lignes de futur pour avancer dans l’implantation de l’apprentissage service. Parmi d’autres, on remarquera des considérations telles que le fait que l’apprentissage service s’est diffusé en sachant qu’il s’agit davantage d’une découverte que d’une invention, en reconnaissant les bonnes expériences qui sont déjà menées à terme en suivant cette pratique éducative dans notre pays, en la reliant à une certaine conception de l’éducation et en faisant coopérer tous les agents impliqués dans les différents domaines et territoires éducatifs.

Text complet: PDF