Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Observacions sobre la traducció llatina del Talmud (París, mitjan segle XIII)

Ulisse Cecini, Óscar de la Cruz Palma, Eulàlia Vernet i Pons

Resum


L'objectiu d'aquest article és el d'oferir alguns dels trets característics presents
en la traducció llatina del Talmud, anomenada Extractiones de Talmud, que fou
elaborada a París pels volts de 1244-1245.
Aquestes Extractiones de Talmud són importants pel fet que configuren la primera
traducció més o menys extensa del Talmud. Aquesta primera traducció llatina es
caracteritza per ser força extensa, però no pas completa, car ofereix una selecció de
diferents llocs talmúdics, amb finalitat teològica i pensada per a la refutació del judaisme.
Feta una breu presentació del context en què neix aquesta traducció llatina, se'n
fa una descripció del text, bo i comentant-ne alguns exemples, per tal de valorar-ne
la qualitat.

Text complet: Text complet