Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Claves e identidades de los judeoconversos de Lleida según los procesos inquisitoriales a finales del siglo XV

Miguel Ángel Motis Dolader

Resum


En aquest article s'analitzen els processos inquisitorials instruïts en l'últim
decenni del segle XV a quinze judeoconversos de Lleida de segona generació, en gran
part artesans modestos, amb un elevant component femení, peranyents a llinatges
molt significatius de la ciutat. S'adverteix un denominador comú quant a les observances
més comunes, com són la celebració del dejuni del Yom Kippur, de Pasqua i
del Dissabte, així com diverses pràctiques relatives als hàbits culinaris i a l'exercici de
l'almoina, que responen en general a pràctiques culturals com un canal de socialització
i d'identitat personal, en les quals juga un paper important la inducció dels progenitors
a realitzar aquestes pràctiques, que no van ser rebudes en el context familiar
en la infància. Així mateix, s'observa un notable escepticisme envers els principis i
dogmes de la religió cristiana, i molts professen una secreta adhesió a la religió mosaica
com a autèntica via de salvació.

Text complet: Text complet