Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Moixè ben Nahman, Bonastruc de Porta

Jaume Riera i Sans

Resum


L'article raona i formula, com a tesi, la identitat de Moixè ben Nahman, el
famós escriptor jueu del segle XIII, amb el Bonastruc de Porta dels documents llatins
de la seva època.
Després d'apuntar l'origen dels dubtes que alguns autors han mantingut sobre
l'expressada identitat, planteja l'ús del doble nom, litúrgic i vulgar, entre els jueus
mascles de Catalunya i la seva gran extensió. El cos de l'article és dedicat a comentar,
un per un, els set documents llatins que avui es coneixen referents al mestre dels jueus
de Girona. Apareix sempre amb el títol de mestre dels jueus, i tant amb el nom
de Mossé com de Bonastruc de Porta, i també sense nom. Més en particular, es posa
en relleu un document de l'any 1271, recentment descobert, sobre un fill de Bonastruc
de Porta, de Girona, protegit per la infanta Berenguera de Castella; dada que
concorda amb el destinatari de la famosa carta moral que Moixè ben Nahman adreçà
al fill que residia a la cort del rei de Castella.
Un cop establerta documentalment la identitat, s'exposen altres dades històriques
que la corroboren. Un darrer apartat dilucida el tipus de relació que el personatge va
mantenir amb el rei Jaume I d'Aragó.
En apèndix es publiquen els documents llatins.

Text complet: Text complet