Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Notes sur quelques travaux récents effectués dans le champ catalano-occitan médiéval (1994-2011)

Danièle Iancu-Agou

Resum


Aquestes notes succintes ofereixen les grans línies de les meves contribucions
recents sobre els jueus de l'espai catalanooccità medieval.
Després de recordar el contingut de la meva primera participació en els treballs de la
interessant escola catalana («Affinités historiques et interférences culturelles chez les
communautés juives de l'espace occitano-catalan», Simposi sobre Mossé ben Nahman,
1994), s'evoquen la participació en el tribunal de la tesi de Manuel Forcano a la Universitat
de Barcelona, 1999 («La lletra apologètica de R. Iedaia ha-Penini») i l'oportunitat
oferta gràcies a l'enyorat Eduard Feliu d'examinar «Els llibres confiscats a Girona
després de la Disputa de Tortosa» i d'intentar una comparació amb la circulació dels manuscrits
provençals en la mateixa època (Materia giudaica, 2001).
En les actes del III i el IV Congrés per a l'Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua
Catalana (Perpinyà i Barcelona, 2007; i Barcelona i València, 2010) la publicació de
les quals esperem s'han pogut aportar nous elements prosopogràfics sobre els Avigdor
d'Arles, llinatge de metges traductors cèlebres; i la llista nominativa dels «Juifs aragonais
et castillans en transit, installés ou convertis à Marseille. Documents inédits (1488-
1508)» s'ha pogut augmentar amb vuitanta nous noms.
Aquesta breu recensió acaba amb l'evocació de la interessant Història de la Catalunya
jueva (2009), de la qual el Llenguadoc no és pas absent.

Text complet: PDF