Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Notícies de jueus de l'aljama de Tarragona extretes de l'Arxiu Històric de Tarragona

Josep-Xavier Muntané i Santiveri

Resum


Aquest article presenta un centenar de documents relatius a l?aljama de Tarragona,
extrets d?unes sèries determinades de l?Arxiu Històric de Tarragona (llibres
d?acords municipals, d?economia i hisenda i protocols notarials), alguns ja publicats i
altres inèdits. Dels documents publicats s?indiquen les referències bibliogràfiques
completes i la seva situació a l?AHT, i dels documents inèdits s?ofereix, juntament amb
la situació a l?AHT, la seva transcripció sencera. La presentació que se?n fa és de natura
cronològica i els documents comprenen un període de dos-cents cinquanta anys: de
l?any 1246 a l?any 1496.

Text complet: PDF