Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una Sentència arbitral sobre qüestions de l'aljama dels jueus de Cervera (1446)

Josep Maria Llobet i Portella

Resum


Hom comenta i transcriu dos documents de l?any 1446 procedents de l?Arxiu
Comarcal de la Segarra, situat a Cervera, que donen informació sobre una sentència
arbitral dictada aquell any per quatre jueus de l?aljama cerverina per tal de resoldre
diverses qüestions relacionades amb l?esmentada aljama. La sentència, que fou llegida
per un notari cristià a l?escola o sinagoga del call superior de Cervera davant els membres
de l?aljama, cada un dels quals ocupava el seu seient, fa referència a les talles o repartiments
efectuats entre els membres de l?aljama per tal de poder pagar proporcionalment
les despeses ocasionades per unes missatgeries que recentment havien estat
fetes a la ciutat de València, les despeses fetes per l?aljama abans de les esmentades anteriorment
i, finalment, l?elecció anual de secretaris i la posterior elecció de consellers.
A partir de la documentació transcrita, podem deduir que, en aquell temps, l?aljama
cerverina estava formada per unes quaranta-set famílies. Al final de l?article, s?inclou la
nòmina dels caps de casa d?aquestes famílies.

Text complet: PDF