Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Dades sobre l'ensenyament infantil i primari a les Illes Balears
Felip Munar i Munar
100
El Sistema de conjunció en català en l'educació primària a Catalunya: impacte sobre els usos
F. Xavier Vila i Moreno, Mireia Galindo Solé
69
La Transmissió de la llengua entre generacions a Castelló de la Plana
Enric Forner i Valls
57
Idees entorn de les llengües a l'escola: representacions lingüístiques a l'ensenyament secundari obligatori públic de Barcelona
Pere Comellas
56
Una Experiència de tutoria entre iguals a secundària: emprar la diversitat de l'alumnat per aprendre català
David Duran Gisbert
53
Els Programes de canvi de llengua de la llar a l'escola: el repte de la catalanització escolar
Ignasi Vila i Mendiburu
51
Enquesta sociolingüística als maonesos
Ignasi Mascaró
46
L'Ensenyament secundari al País Valencià i a Catalunya: entre les paradoxes de la hipocresia i els mites en contacte
Ernest Querol i Puig
45
La Situació de la llengua als centres educatius: accions per consolidar-la i potenciar-la
Josep Vallcorba Cot
44
Cap a una (re)construcció social de la realitat sociolingüística catalana, des de l'escola primària
M. Dolors Areny i Cirilo
42
Dades sobre l'ús del català a l'ensenyament secundari de les Illes Balears
Joan Gelabert i Mas
41
Un Model de projecció internacional d'Andorra i la seva llengua oficial: el lectorat de català de la universitat Carolina de Praga (descripció i característiques: període 1999-2005)
Andreu Bauçà i Sastre
38
Algunes dades sobre els gitanos de Catalunya i la seva antiga llengua
Jean-Paul Escudero
37
Dinàmica normalització-substitució a les Illes Balears
Bernat Joan i Marí
33
Un Balanç de l'ensenyament d'adults
Joan Manrúbia Comenge
32
Conclusions de les Jornades
M. Dolors Areny i Cirilo, Josep M. Aymà, Albert Bastardas i Boada, Magda Casanova, Albert Fabà, Joan Hugué, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Núria Riba, Mercè Romagosa, Joan Solé Camardons, Miquel Strubell i Trueta, Rafel Torner, Joaquim Torres i Pla
31
Quebec, Catalunya i Euskadi: una tipologia de planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
29
El Català en la intersecció de fronteres (lingüístiques i polítques): la Franja d'Aragó i el Carxe de Múrcia
Consuelo Escudero Medina
28
Al voltant de la substitució i el canvi lingüístics. Els casos d'Elx i Alacant durant la segona meitat del segle XIX
Brauli Montoya Abat
28
Un cas singular de conflicte lingüístic: la situació actual del País València
Vicent Pitarch i Almela
27
Memòria d'activitats i econòmica del 2006 : Assemblea de socis, 20 de desembre del 2006
27
La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d'"El català, cosa de tots" a "El català, llengua comuna"
Elvira Riera Gil
26
Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana
Jeanne Zang Mier
26
Educació i sociolingüística
Lluís V. Aracil
26
El Català, el castellà i l'anglès: tres llengües en joc : les ideologies lingüístiques dels estudiants de la Universitat de Barcelona
Carles de Rosselló i Peralta, Emili Boix Fuster
26
La Legitimació possible al País Valencià
Brauli Montoya Abat
25
Lozano, Irene (2005). Lenguas en guerra. Pozuelo de Alarcón: Espasa Calpe. 206 p.
Emili Boix Fuster
24
De la normalització a la sostenibilitat: els límits de la planificació de l'estatus
Isidor Marí i Mayans
24
Branchadell, Albert (2006). L'aventura del català: De les Homilies d'Organyà al nou Estatut. Barcelona: L'Esfera dels Llibres
Emili Boix Fuster
24
Entorn de la sociolingüística catalana : precedents, dificultats, contingut, objectius
Antoni M. Badia i Margarit
23

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »