Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Enquesta sociolingüística als maonesos
Ignasi Mascaró
88
Elements d'història social i política de la llengua catalana
Jordi Carbonell i de Ballester
73
Educació i sociolingüística
Lluís V. Aracil
66
Gramàtica normativa enfront gramàtica descriptiva en català modern
Antoni M. Badia i Margarit
52
Llengua i literatura al País Valencià en el primer terç del segle XIX
Joan Fuster i Ortells
48
La bena i la mordassa : els catalans davant la immigració de l'època franquista
Jacqueline Hall
47
Un cas singular de conflicte lingüístic: la situació actual del País València
Vicent Pitarch i Almela
42
L'Ús del català dins la literatura científica
Gerard Vassalls
40
L'Ensenyament secundari al País Valencià i a Catalunya: entre les paradoxes de la hipocresia i els mites en contacte
Ernest Querol i Puig
39
Quebec, Catalunya i Euskadi: una tipologia de planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
38
L'Ús del català en la música pop-rock (1987-1994)
Xavier Saladrigas
33
Branchadell, Albert (2006). L'aventura del català: De les Homilies d'Organyà al nou Estatut. Barcelona: L'Esfera dels Llibres
Emili Boix Fuster
32
Sobre els signes fònics usats en les relacions home-bèstia
Jordi Bernadó Tarragona, Francesc Prat
32
Conclusions de les Jornades
M. Dolors Areny i Cirilo, Josep M. Aymà, Albert Bastardas i Boada, Magda Casanova, Albert Fabà, Joan Hugué, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Núria Riba, Mercè Romagosa, Joan Solé Camardons, Miquel Strubell i Trueta, Rafel Torner, Joaquim Torres i Pla
31
Introducció al marc legal de la llengua catalana a les Illes Balears
Lluís J. Segura i Ginard
31
Aspectes lingüístics i culturals dels gitanos de Gràcia i el Raval
Elisenda Saladrigues
30
Idees entorn de les llengües a l'escola: representacions lingüístiques a l'ensenyament secundari obligatori públic de Barcelona
Pere Comellas
30
El Català a l'escola del País Valencià: dades i reflexions
Tudi Torró i Ferrer
29
Llindar
Emili Boix Fuster
29
Algunes dades sobre els gitanos de Catalunya i la seva antiga llengua
Jean-Paul Escudero
28
Dades sobre l'ensenyament infantil i primari a les Illes Balears
Felip Munar i Munar
27
Les llengües, les identitats i els joves d'Andorra
Emili Saló i Boix, Jaume Farràs i Farràs
26
Ús del català entre alumnat autòcton i al·lòcton a l'ESO: una experiència pràctica
Matilde Martínez Sallés, Luci Nussbaum
25
Els Coneixements de català a les Illes Balears segons el cens de població de l'any 2001
Joan Melià Garí
25
Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l'ús social de les llengües
Albert Bastardas i Boada
25
Entorn de la sociolingüística catalana : precedents, dificultats, contingut, objectius
Antoni M. Badia i Margarit
23
Els Usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI
F. Xavier Vila i Moreno, Natxo Sorolla Vidal
23
Sociolingüística i contacte de llengües: el rastre del català en el discurs espanyol
M. Teresa Turell Julià
23
La Filologia romànica alemanya i el seu interès per la llengua catalana: retrospectiva i balanç
Gabriele Berkenbusch, Christine Bierbach
22

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »