Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Treballs de sociolingüística catalana

ISSN electrònic: 2013-9136

ISSN paper: 0211-0784

Treballs de sociolingüística catalana és l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundació i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director. Des del número 11 la revista compta amb un Consell de Redacció. Actualment també compta amb un Comitè de Redacció.

27 : La transmissió lingüística intergeneracional


Portada