Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

L'accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a autorització prèvia i per escrit del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, a través de l’adreça: info@apatgn.org, i sempre i quan es faci referència tant a la institució editora (COAATT), a la revista (TAG) i als autors.

 

Política de seccions

Cultura

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Entrevista

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Gabinet tècnic

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Professió

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Actualitat

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Fundació COAATT

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Assessoria

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Arquitectura i construcció

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Patrimoni

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

El Col·legi

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Institucions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Reportatge

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Els presidents del Col·legi

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'Escut

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La revista

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

El COAATT actiu

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Urbanisme

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Comunicació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Seguretat

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Història

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Smart City

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Mobilitat

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Projecte

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Nous sistemes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Turisme

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Rehabilitació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Edificis singulars

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Vida col·legial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Demografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Art

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Empresa

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Formació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Art i Construcció

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Arquitectura i Rutes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Economia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·legiats

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Assessoria fiscal

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Construcció

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Obres amb Garantia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes