Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

¿Medir la sostenibilidad? Una aproximación al tema de los indicadores de sostenibilidad

Josep Antequera, Ernesto González

Resum


En aquest article s'analitzen algunes de les conceptualitzacions bàsiques que ha de sustentar una metodologia per mesurar la sostenibilitat. Entenent que el concepte d'indicador és una variable subjectiva, que aïlla el perceptor d'una realitat per entendre el funcionament dels sistemes complexes que la formen i per això està directament relacionat amb el model del món de la persona que el percep. També s'analitzen el paper dels indicadors com a elements clau en un sistema de gestió i quines són les característiques que ha de complir per a la seva utilitat. S'analitzen diverses bateries i índexs de sostenibilitat existents en funció de les seves escales d'aplicació, i es conclou amb unes notes sobre quins són els aspectes del model de desenvolupament actual que de veritat es desitgen sostenir o mantenir en el temps.

Text complet: HTML