Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un modelo por construir

Josep Antequera, Ernesto González, Leonardo Ríos Osorio

Resum


El present article pretén donar una visió del desenvolupament sostenible com a marc de referència -conceptual i pràctic- el desenvolupament del qual s'emmarca dintre dels processos cognitius de l'ésser humà. En aquest sentit, les idees que donen forma als conceptes de desenvolupament sostenible i sostenibilitat es podrien veure com un model d'explicació i visualització del binomi Home-Natura, que intenta, al menys en la seva forma teòrica, ampliar els models clàssics d'explicació, caracteritzats principalment per una espècie de sordesa interdisciplinar que impedeix una comunicació fluida entre aquestes, proposa per a això el desenvolupament d'algun tipus de lligam conceptual entre les diferents disciplines que comprenen el quefer humà, que permeti d'aquesta forma reconèixer la multidimensionalitat del que podríem anomenar com el seu objecte d'estudi.

Text complet: HTML