Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Primeres dades referides als coleòpters capturats amb trampa Malaise a Santa Coloma (Andorra) (Coleoptera)

Juli Pujade i Villar

Resum


La trampa Malaise és un sistema de captura indicat principalment per microinsectes voladors. Durant el període agost 1992-desembre 1993 se'n va installar una en un entorn mediterrani extrem a 1050 m d'altura. Malgrat no ser idònia per a la captura de coleòpters, n'han estat recollits uns 3000 exemplars. Aquest treball és el primer estudi referent a aquest Ordre en trampa Malaise a la península Ibèrica. Han estat identificades un total de 41 famílies,
i s'ha estudiat la fenologia de les més abundants, com ara Scraptiidae, Chrysomelidae, Mordellidae, Curculionidae, Staphylinidae, Coccinellidae, Cantharidae o Elateridae. Donades les característiques d'aquesta trampa, destaquem en primer lloc l'absència o pràctica absència de captures de famílies tant freqüents com els Carabidae (s. l.), Histeridae, Buprestidae o Scarabaeidae (s. l.), així com la total manca d'exemplars de mitjanes i grans dimensions de
moltes altres famílies; en segon lloc la gran abundància de coleòpters de petites dimensions, per la qual cosa es capturen famílies difícils de mostrejar amb mètodes convencionals (Scydmaenidae, Throscidae, Latridiidae i Aderidae, entre d'altres).

Text complet: PDF