Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Biologia i danys provocats per la minadora circular de les fulles de pomera, Leucoptera Malifoliella (Costa, 1836) (Lepidoptera, Lyonetiidae)

Elisenda Olivella i Pedregal

Resum


L'ús indiscriminat dels insecticides en els camps de conreu ha tingut un efecte rebot sobre les plagues. La raó és que les substancies usades com a insecticides afecten greument la població
de paràsits i depredadors de les mateixes. Entre les diverses espècies considerades plagues rebot
per les raons esmentades podem destacar els microlepiclópters minadors de la fulla de pomera i
entre les diverses espècies incloses, L. malifoliella (Costa, 1836) que és la plaga més important
a la plana de Lleida.

L'autora denla compte dels resultats obtinguts en l'estudi de la biologia d'aquest minador als fruiters de la plana de Lleida. Se'n descriuen els diferents estadis larvaris. Durant l'any 1992 es van fer estudis sobre la incidència d'aquesta plaga en finques d'explotació comercial, finques sota el règim de lluita integrada i altres d'abandonades. Es valoren els danys causats en
cadascuna d'elles.

Text complet: PDF