Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Mosquits de la comarca del Baix Llobregat (Diptera, Culicidae)

Roger Eritja i Mathieu, Joan Padrós, Carles Aranda Pallero, Marta Goula Goula

Resum


Des de l'octubre de 1991 fins al març de 1993 es van estudiar les poblacions de Culicidae (Diptera) de la comarca del Baix Llobregat, i es van completar les dades que d'aquest grup es tenien al Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. S'han examinat 169 mostres amb un total de 4.324 individus en estat larvari, obtingudes de la prospecció directa de 107 focus,
i 3.863 individus adults obtinguts de la col·locació de 470 trampes de CO2, en 91 punts diferents.
Les trampes tenien una freqüència setmanal i es col·locaven al llarg d'una nit. Això ha permès citar 17 espècies agrupades en 6 gèneres i obtenir dades de la seva fenologia. D'altra banda s'han pogut caracteritzar els diferents biótops larvaris agrupant-los en nou categories diferents i descriure la culícidofauna associada a cadascun d'ells. En estudiar les associacions larvàries
d'espècies s'ha observat que la presència o absència d'associació ve determinada pel tipus de focus i no per la presència o absència d'altres espècies.

Text complet: PDF