Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi dels heteròpters del Parc Natural del Garraf

Francesc Gessé Solé, Marta Goula Goula

Resum


Des de l'any 1999 al 2001 es va dur a terme un estudi dels heteròpters al Parc Natural del Garraf. Es mostregen mensualment tres parcel·les de prat sec, brolla, garriga i alzinar. En aquest treball es presenten els resultats del primer any. S'han trobat 641 exemplars, pertanyents a quaranta-sis espècies i onze famílies. Els mírids són la família dominant, amb dinou espècies. L'estudi aporta remarcables troballes faunístiques per a Catalunya, així com vint-i-tres novetats per a l'àrea del Garraf. El 78 % de les espècies només s'ha trobat en una comunitat vegetal, cadascuna de les quals presenta, per tant, una fauna característica d'heteròpters. Les poblacions d'aquests insectes experimenten canvis molt acusats al llarg de l'any, qualitatius (nombre d'espècies) i quantitatius (nombre d'exemplars/mostra), que solen ser màxims coincidint amb el periode de primavera-estiu.

Text complet: PDF