Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Col·lecció Vilarrúbia I: Gal·les dipositades al Museu de Zoología de Barcelona

Juli Pujade i Villar, David Bellido, Palmira Ros-Farré

Resum


S'estudia la col·leció Vilarrúbia de gal·les dipositada en el Museu de Zoologia de Barcelona i es fa una especial atenció a les famílies Cecidomyidae (Diptera) i Cynipidae (Hymenoptera). En total, la col·lecció conté més de dos-cents models de gal·les diferents. Entre aquestes destaquem la presència de diverses espècies de cecidòmids noves per a la fauna catalana (Asphondyllia genistae, Contarinia coryli, Dasineura capsulae, Dictyomyia navasina, D. setubalensis, Hartigiola annulipes i Ozirhynchus longicollis) i tres noves espècies per a la península Ibèrica (Ametrodiplosis auripes, Putoniella pruni i Rhopalomyia hypogaea). També s'estudia la representativitat dels diferents grups en la col·lecció en relació al coneixement disponible de la fauna catalana i es compara amb altres zones. Finalment, també es comenta la bibliografia existent sobre la cecidologia catalana, amb especial atenció als treballs publicats per Vilarrúbia.

Text complet: PDF